Velkommen til Lovnsbjergvang

LovnsbjergvangLovnsbjergvang er et tilbud for unge og voksne med Autisme spektrum forstyrrelse, f.eks. normalbegavede unge/voksne med autisme eller Aspergers Syndrom, og andre der kan profitere af pædagogik med struktur og forudsigelighed.

Lovnsbjergvang tilbyder botræning, socialtræning, personlig udvikling og støtte til skole/uddannelse/job/beskæftigelse.

Tilbuddet omfatter:

  • Botræning for 6 beboere, der ved indflytning er i alderen 15-30 år.
  • Ekstern støtte i egen bolig. Støtten tildeles individuelt.
  • Ved manglende skole/dagtilbud tilbydes individuelt tilrettelagt aktivitet og samvær.
  • Mentorordninger i forhold til uddannelse og job.